T & C's Getuigenissen

Algemene voorwaarden

ORTHOVITALE, gevestigd Rue du Try Bara 1 - 1380 LASNE - BE0754952780, hierna ORTHOVITALE genoemd, publiceert een commerciële site www.orthovitale.com, hierna de "Site", die de aankoop van voedingssupplementen in het bijzonder toelaat.

De site geeft gebruikers de mogelijkheid om via het tabblad “getuigenissen” hun ervaringen met betrekking tot de consumptie van producten die op de site www.orthovitale.com worden verkocht, te publiceren.
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "AV" genoemd), onderworpen aan de Belgische regelgeving, zijn bedoeld om het gebruik van de dienst "getuigenissen" aangeboden door de Site en hierboven beschreven te regelen.
In het geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze algemene voorwaarden, ORTHOVITAAL behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen die haar belangen kunnen beschermen en in het bijzonder om de uitvoering te verzekeren.

Artikel 1 - Definities 

Account : duidt de ruimte aan die beschikbaar is voor de gebruiker die op de site is geregistreerd, zodat hij, na identificatie, kan doorgaan met de aankoop van de aangeboden producten

Tabblad "Testimonials": betekent de ruimte die de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, zodat hij kan rapporteren over zijn ervaring met het gebruik van producten die op de site worden verkocht.

Site: betekent alle inhoud en diensten die beschikbaar zijn op www.orthovitale.com

Getuigenis : betekent feedback van het gebruik van producten die door de Gebruiker op www.orthovitale.com zijn verkocht.

Gebruiker: betekent elke gebruiker geregistreerd op de Site.

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten van de site

Het is de gebruiker verboden de op de site aanwezige merken en logo's te reproduceren en / of te gebruiken, evenals het wijzigen, kopiëren, vertalen, reproduceren, verkopen, publiceren, gebruiken en verspreiden in een digitaal of ander formaat, alles of deel uitmaken van de informatie, teksten, foto's, afbeeldingen, video's en gegevens die op de site aanwezig zijn en die werken vormen in de zin van de geldende regelgeving.

De overtreding van deze dwingende bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

ORTHOVITALE en/of haar partners zijn de exclusieve eigenaars van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de naam, het logo en de merken van de Site, de structuur en de aankleding ervan, de databases en de Inhoud, over de hele wereld.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker gebruikt de site onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

De foto's ter illustratie van de gepresenteerde producten of getuigenissen zijn niet contractueel. De site kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een fout.

De site is geen medische site. De aangeboden informatie vormt geen direct of indirect medisch consult. De aangeboden informatie en diensten zullen in ieder geval niet in de plaats komen van een consult, een bezoek of een diagnose door een arts. De Gebruiker erkent daarom dat ORTHOVITALE niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie en diensten die op de Site worden aangeboden, en aanvaardt dat het gebruik van deze informatie en diensten onder zijn volledige verantwoordelijkheid gebeurt.
 

Artikel 4 - Getuigenissen van gebruikers

De gebruiker aanvaardt, door een getuigenis in te dienen, zonder in overweging te nemen dat deze geheel of gedeeltelijk wordt gereproduceerd volgens opmaakregels die de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van ORTHOVITAAL. ORTHOVITALE is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gebruikersgetuigenissen.

De opmaak is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan op geen enkele manier een goedkeuring of goedkeuring van de inhoud vormen en kan niet worden beschouwd als een overdracht van verantwoordelijkheid. De getuigenissen worden gepubliceerd onder de volledige en volledige verantwoordelijkheid van de betrokken gebruiker.

Als onderdeel van zijn Getuigenis is de Gebruiker verplicht om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De gebruiker autoriseert ORTHOVITAAL en / of zijn partners, om de inhoud van zijn Getuigenis geheel of gedeeltelijk te reproduceren op alle tastbare en immateriële media, voor commerciële informatie of andere nuttige doeleinden. ORTHOVITAAL als onderdeel van de directe of indirecte ontwikkeling van de activiteit met respect voor de waarden die verenigen ORTHOVITAAL en de gebruiker evenals de geldende voorschriften.

Het is de gebruiker in zijn getuigenis niet toegestaan ​​enig document, software of andere gegevens op te nemen die de werking van de site kunnen onderbreken of beschadigen. Hij onthoudt zich er ook van om links naar externe sites op te nemen in zijn Getuigenis.

Artikel 5 - Autonomie van clausules

Indien deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, als onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan zullen ze, voor zover ze onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, als scheidbaar van deze Voorwaarden worden behandeld en verwijderd. De overige Voorwaarden blijven ongewijzigd, volledig van kracht, met volle werking, bindend en afdwingbaar.

Artikel 6 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

 

 


Algemene voorwaarden

ORTHOVITALE, gevestigd Rue du Try Bara 1 - 1380 LASNE - BE0754952780, hierna ORTHOVITALE genoemd, publiceert een commerciële site www.orthovitale.com, hierna de "Site", die de aankoop van voedingssupplementen in het bijzonder toelaat.

De site geeft gebruikers de mogelijkheid om via het tabblad “getuigenissen” hun ervaringen met betrekking tot de consumptie van producten die op de site www.orthovitale.com worden verkocht, te publiceren.
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "AV" genoemd), onderworpen aan de Belgische regelgeving, zijn bedoeld om het gebruik van de dienst "getuigenissen" aangeboden door de Site en hierboven beschreven te regelen.
In het geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze algemene voorwaarden, ORTHOVITAAL behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen die haar belangen kunnen beschermen en in het bijzonder om de uitvoering te verzekeren.

Artikel 1 - Definities 

Account : duidt de ruimte aan die beschikbaar is voor de gebruiker die op de site is geregistreerd, zodat hij, na identificatie, kan doorgaan met de aankoop van de aangeboden producten

Tabblad "Testimonials": betekent de ruimte die de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, zodat hij kan rapporteren over zijn ervaring met het gebruik van producten die op de site worden verkocht.

Site: betekent alle inhoud en diensten die beschikbaar zijn op www.orthovitale.com

Getuigenis : betekent feedback van het gebruik van producten die door de Gebruiker op www.orthovitale.com zijn verkocht.

Gebruiker: betekent elke gebruiker geregistreerd op de Site.

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten van de site

Het is de gebruiker verboden de op de site aanwezige merken en logo's te reproduceren en / of te gebruiken, evenals het wijzigen, kopiëren, vertalen, reproduceren, verkopen, publiceren, gebruiken en verspreiden in een digitaal of ander formaat, alles of deel uitmaken van de informatie, teksten, foto's, afbeeldingen, video's en gegevens die op de site aanwezig zijn en die werken vormen in de zin van de geldende regelgeving.

De overtreding van deze dwingende bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

ORTHOVITALE en/of haar partners zijn de exclusieve eigenaars van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de naam, het logo en de merken van de Site, de structuur en de aankleding ervan, de databases en de Inhoud, over de hele wereld.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker gebruikt de site onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

De foto's ter illustratie van de gepresenteerde producten of getuigenissen zijn niet contractueel. De site kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een fout.

De site is geen medische site. De aangeboden informatie vormt geen direct of indirect medisch consult. De aangeboden informatie en diensten zullen in ieder geval niet in de plaats komen van een consult, een bezoek of een diagnose door een arts. De Gebruiker erkent daarom dat ORTHOVITALE niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie en diensten die op de Site worden aangeboden, en aanvaardt dat het gebruik van deze informatie en diensten onder zijn volledige verantwoordelijkheid gebeurt.
 

Artikel 4 - Getuigenissen van gebruikers

De gebruiker aanvaardt, door een getuigenis in te dienen, zonder in overweging te nemen dat deze geheel of gedeeltelijk wordt gereproduceerd volgens opmaakregels die de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van ORTHOVITAAL. ORTHOVITALE is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gebruikersgetuigenissen.

De opmaak is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan op geen enkele manier een goedkeuring of goedkeuring van de inhoud vormen en kan niet worden beschouwd als een overdracht van verantwoordelijkheid. De getuigenissen worden gepubliceerd onder de volledige en volledige verantwoordelijkheid van de betrokken gebruiker.

Als onderdeel van zijn Getuigenis is de Gebruiker verplicht om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De gebruiker autoriseert ORTHOVITAAL en / of zijn partners, om de inhoud van zijn Getuigenis geheel of gedeeltelijk te reproduceren op alle tastbare en immateriële media, voor commerciële informatie of andere nuttige doeleinden. ORTHOVITAAL als onderdeel van de directe of indirecte ontwikkeling van de activiteit met respect voor de waarden die verenigen ORTHOVITAAL en de gebruiker evenals de geldende voorschriften.

Het is de gebruiker in zijn getuigenis niet toegestaan ​​enig document, software of andere gegevens op te nemen die de werking van de site kunnen onderbreken of beschadigen. Hij onthoudt zich er ook van om links naar externe sites op te nemen in zijn Getuigenis.

Artikel 5 - Autonomie van clausules

Indien deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, als onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan zullen ze, voor zover ze onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, als scheidbaar van deze Voorwaarden worden behandeld en verwijderd. De overige Voorwaarden blijven ongewijzigd, volledig van kracht, met volle werking, bindend en afdwingbaar.

Artikel 6 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.